โฆษณา

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนาออนไลน์


ข่าว Manager Online - Breaking News

Posttoday.com : Breaking News

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

คู่สมพลและกำลังของดาว

ในโหราศาสตร์ไทยนั้น มีการกำหนดเกณฑ์คู่ดาว ไว้หลากหลาย ที่ใช้งานกันอย่างกว้างขวาง มักจะมีคู่ดาว คือ


 1. คู่มิตร  ให้ผลทางการสนับสนุน การเกื้อกูลกัน
 2. คู่ศัตรู  ให้ผลทางการขัดแย้ง อุปสรรค ปัญหา การฝ่าฟันปัญหาต่างๆ
 3. คู่สมพล  เป็นคู่ดาวที่ให้พละกำลัง   (ตามหลักวิชาคือ เป็นคู่ดาวที่มีกำลังของดาว รวมกันแล้วได้ 27 ) 
แล้วคู่สมพล เป็นอย่างไร ติดตามอ่านกันครับ


แล้วกำลังของดาว แต่ละดาว มีเท่าไหร่ ?

หลายท่านเองก็คงสงสัยว่า กำลังของดาวมีเท่าไร  จากตำราโหราศาสตร์ ได้มีการกำหนดกำลังของดาวไว้ดังนี้

 • ดาวอาทิตย์ (๑)  มีกำลัง 6
 • ดาวจันทร์ (๒) มีกำลัง 15
 • ดาวอังคาร (๓) มีกำลัง 8 
 • ดาวพุธ (๔) มีกำลัง 17
 • ดาวพฤหัส (๕) มีกำลัง 19
 • ดาวศุกร์ (๖) มีกำลัง 21
 • ดาวเสาร์ (๗) มีกำลัง 10
 • ดาวราหู (๘) มีกำลัง 12

ด้วยกำลังของดาวดังกล่าว และเหตุผลของคู่ดาวสมพล จะมีกำลัง เป็น 27 ดังนั้นคู่ดาวที่จัดเป็นดาวคู่สมพล จึงมีดังนี้

ดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์  กำลัง 6 + 21 = 27

ดาวจันทร์กับดาวราหู กำลัง 15 + 12 = 27

ดาวอังคารกับดาวพฤหัส กำลัง 8+19 = 27

ดาวพุธกับดาวเสาร์ กำลัง 17 + 10 = 27


แล้วคู่สมพล ให้พละกำลังอย่างไร ?

ให้พิจารณาจากบทบาทและความหมายของดวงดาวเป็นหลัก ซึ่งได้แก่

คู่สมพล อาทิตย์กับศุกร์ 

เป็นคู่ดาวที่ให้พละกำลังทางด้านเงินทอง ความรัก ยศศักดิ์   การทำอะไรเพื่อตนเอง ตามหลักความต้องการทางกายภาพพื้นฐานของมนุษย์  อยากมีชื่อเสียง การได้รับการยอมรับ  การมีตัวตนในสังคม มีเงิน มีฐานะ เป็นต้น ในอีกด้านหนึ่งก็อาจส่งผลถึงการกระทำต่างๆอันเนื่องมากจากเงินทอง ความรักเช่นกัน

คู่สมพล จันทร์กับราหู 

เป็นคู่ดาวที่ให้พละกำลังทางด้านจิตใจ ความเชื่อ ก้ำกึ่งระหว่าง ศรัทธา กับ ความหลง เป็นคู่ดาวที่บ่งบอกถึงการทำอะไรในสิ่งที่ตนเชื่อถือและศรัทธา รวมไปถึงการฟันฝ่าไปให้ถึงเป้าหมายที่ตนเองเชื่อหรือศรัทธา  หลายครั้งใช้ทำนายเกี่ยวกับเรื่องการกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนในสิ่งที่ตนคาดหวังเอาไว้ หรือ การลงทุนเสี่ยงโชคแบบทุ่มหมดตัว ก็มีเช่นกัน

 คู่สมพล อังคารกับพฤหัส 

เป็นคู่ดาวที่สะท้อนถึง การกระทำที่ต้องใช้สติปัญญา และความคิดภายใต้กรอบคุณธรรมของตัวบุคคล เป็นแรงผลักดัน  (การตัดสินอะไรว่าถูกควร มักจะยึดจากมุมมองตัวเองเป็นหลัก )  แต่การร่วมกับดาวอังคาร จึงค่อนข้างแสดงออกอย่าง ฉับพลัน รุนแรง หรือ มีพลัง ผู้มีดาวคู่นี้ มักเกี่ยวข้องกับการปฏิวัติ การเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง อาจดูเป็นคนไม่ยอมใคร ใจกล้า และมีลักษณะของการเป็นผู้นำในการดำเนินการต่างๆ หรือ มีทักษะเฉพาะตัวบางอย่างที่โดดเด่น เป็นที่ยอมรับในแวดวงสังคม 

คู่สมพล พุธกับเสาร์

ดาวคู่นี้ เป็นคู่ของการสื่อสาร การเผยแพร่ ความคิด ส่วนเสาร์หมายถึงความวิตกกังวล หรือการทำอะไรที่มีแบบแผนมีกรอบ จริงจัง  น่าเชื่อถือ คู่ดาวนี้ จึงส่งผลถึงเรื่อง ความคิดและการกระทำที่มีระเบียบแบบแผน หรือการคิดและกระทำอะไร ที่มีการกำหนดหรือมีระบบชัดเจน  ในแง่ความคิดจึงเป็นความคิดที่อยู่ภายในกรอบหรือระบบที่มีมาแต่เดิม  คู่ดาวนี้ จึงเด่นเรื่อง การประสานงานการสื่อสารอย่างมีระบบที่ดูน่าเชื่อถือ เข้มงวดและจริงจังมีหลักการ 


อย่างไรก็ตาม การพิจารณาทายดวง โดยการใช้ความหมายของคู่สมพลนั้น มีหลักเกณฑ์อยู่หลายอย่าง เช่น บางตำราก็ใช้คู่สมพล เฉพาะการอยู่ในราศีเดียวกันเท่านั้น แต่บ้างตำราก็อนุโลมให้ใช้เกณฑ์ กุม เล็ง โยค ตรีโกณ  โดยให้น้ำหนักของคู่สมพลแตกต่างกันไป  หรือบางตำราก็จะนำหลักของทักษา เข้ามาใช้ร่วมด้วย ดังนั้นเมื่อเห็นดาวคู่สมพลแล้ว อย่าเพิ่งทายไปแต่ด้านดีเพียงอย่างเดียว เพราะดวงดาวแต่ละดาว มีความหมายทั้งด้านบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ชีวิตของเจ้าชะตา   เช่น ผู้มีคู่ดาว จันทร์ราหู บางคนก็อาจประสบความสำเร็จจากลงทุน  แต่บางคนก็ล้มเหลวจากความเชื่อที่ผิดๆก็ได้เช่นกัน 
ส่วนผู้ที่มีคู่ดาว อังคารพฤหัส  บางคนก็เป็นระดับผู้ชำนาญงาน ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน แต่บางคนก็กลับเป็นผู้นำการประท้วงในหน่วยงาน หรือมีพฤติกรรมไม่เคารพเบื้องบน จนถูกกดดันให้ออกที่ทำงานก็มีเช่นกันครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น