โฆษณา

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนาออนไลน์


ข่าว Manager Online - Breaking News

Posttoday.com : Breaking News

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

คู่สมพลและกำลังของดาว

ในโหราศาสตร์ไทยนั้น มีการกำหนดเกณฑ์คู่ดาว ไว้หลากหลาย ที่ใช้งานกันอย่างกว้างขวาง มักจะมีคู่ดาว คือ


  1. คู่มิตร  ให้ผลทางการสนับสนุน การเกื้อกูลกัน
  2. คู่ศัตรู  ให้ผลทางการขัดแย้ง อุปสรรค ปัญหา การฝ่าฟันปัญหาต่างๆ
  3. คู่สมพล  เป็นคู่ดาวที่ให้พละกำลัง   (ตามหลักวิชาคือ เป็นคู่ดาวที่มีกำลังของดาว รวมกันแล้วได้ 27 ) 
แล้วคู่สมพล เป็นอย่างไร ติดตามอ่านกันครับ