โฆษณา

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนาออนไลน์


ข่าว Manager Online - Breaking News

Posttoday.com : Breaking News

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

หาเงินให้เข้ากับดวง

วันนี้ ขอเขียนนำเสนอเกี่ยวกับ ช่องทางการ "หารายได้" โดยพิจารณาจากพื้นดวง

เรือนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการหารายได้  ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว เรามักจะพิจารณาจากเรือนที่ 2 หรือ เรือนการเงิน และเรือนการงาน เรือนที่ 10  หมายถึง การงาน  ภาพรวมก็คือ  คนเรามักจะได้เงินจากการงานที่ทำนั่นเอง   

แต่บทความนี้จะขอนำเสนอแง่มุมการหารายได้ โดยพิจารณาจากเรือนต่างๆ ประกอบร่วม เพื่อพิจารณาว่า เจ้าชะตาควร หารายได้ ในกิจกรรมลักษณะใด

เรือนที่ 2  และดาวเจ้าเรือน 2 ใช้บ่งบอกถึง การหารายได้จากการที่เจ้าชะตาลงมือด้วยตนเอง รวมไปถึงการออมทรัพย์ และการลงทุนต่างๆ ที่พึ่งพาตัวเองเป็นหลัก และมักจะมาในรูปแบบเงินสด หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับ "การเงิน"  สำหรับผู้ที่มีดาวเจ้าเรือน 2 โดดเด่น มักมีเงินที่มั่นคง สม่ำเสมอ รวมไปถึง การหารายได้แบบสม่ำเสมอ หรือมีรายได้จากกิจกรรมซื้อ ขายต่างๆ โดดเด่น  กิจกรรมการหารายได้ในเรือน 2 มักทำให้เจ้าชะตารู้สึก "ปลอดภัย มั่นคง" และ "เติบโต" ได้ มีแนวโน้มจะเป็น เจ้าของกิจการได้ แต่ต้องพิจารณาดาวเจ้าเรือน 10 ประกอบ เพื่อใช้ดูการงาน

เรือนที่ 6 และดาวเจ้าเรือน 6 ใช้บ่งบอกถึง การหารายได้ในลักษณะ การที่ตัวเองต้องเข้าไปทำกิจกรรมที่ต้องเข้าไปแก้ปัญหาประจำ จนบางครั้งเจ้าชะตาจะรู้สึกเป็น "ภาระ หน้าที่" มากกว่าที่จะเป็น "การเจริญเติบโต ก้าวหน้า" หลายๆครั้งเจ้าชะตาจะรู้สึกว่า ได้เงินไม่เหมาะสมกับความสามารถตัวเอง  ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องมักเป็นงานประจำ งานกินเงินเดือน รวมถึงงานราชการทั้งหลาย หากมีดาวเจ้าเรือน 6 หรือ เรือน 6 โดดเด่น เจ้าชะตาจะเหมาะกับอาชีพประเภท "มนุษย์เงินเดือน" มากกว่า ครับ  หากดาวเจ้าเรือน 10 โดดเด่นด้วย มีโอกาสทำงานในองค์กรที่มีรายได้ประจำ แต่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง นอกจากนี้ยังในทางโหราศาสตร์สากลหมายถึงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ สุขภาพ การรับใช้และบริการต่างๆ  เช่น แพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ ได้อีกด้วยครับ


เรือนที่ 8 และดาวเจ้าเรือน 8 ใช่บ่งบอกถึง การหารายได้ร่วมหรือการหารายได้จากเงินหรือการลงทุนของผู้อื่น ( ให้ดูที่เรือน 7 ที่ตรงข้ามกับลัคนา คือ ปัตนิหมายถึง หุ้นส่วน เป็นเรือน 1 ดังนั้น เรือน 8 ของลัคนาเรา ก็เปรียบได้กับ เรือน 2 ของปัตนิ นั่นเอง ) กิจกรรมการหารายได้ลักษณะนี้ จึงมาในรูปแบบ ของการได้เงินมาจากการร่วมหุ้นส่วน หรือร่วมกันลงทุน จากคู่ค้าของเราเอง  ทั้งนี้รวมไปถึง การมีรายได้จากมรดกหรือทรัพย์สินของคนตาย   รวมไปถึงการกู้ยืมเงินของคนอื่นมาลงทุนทำธุรกิจ ก็เป็นไปได้เช่นกัน  นอกจากนี้ การลงทุนในลักษณะ เอาเงินวางไว้แล้วให้คนอื่นไปไปทำให้เกิดกำไร แล้วเราคอยได้รับกำไรนั้น เช่น การลงทุนในหุ้น ในกองทุนรวมต่างๆ ก็ได้ครับ การหารายได้ลักษณะนี้ จึงเป็นลักษณะของการหาแบบ การหาผู้ร่วมทำ ร่วมลงทุน หรือจ้างคนอื่นเอาเงินเราไปลงทุนเพื่อให้ก่อกำไร หรือ ตัวเรายืมเงินคนอื่นมาลงทุนก็ได้เช่นกัน  ในทางโหราศาสตร์สากล ลักษณะงานของเรือน 8 ยังหมายถึง อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ วิจัย การค้นคว้าต่างๆ เช่น นักสืบ นักวิเคราะห์ ด้วยครับ 


เรือนที่ 11 และดาวเจ้าเรือน 11  ใช้บ่งบอกถึงหาได้รับรายได้ต่างๆ แบบง่ายๆ แทบไม่ต้องลงทุนอะไร หรือการหารายได้จากการรอเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ต่างๆ  หากเป็นงานค้าขาย มักเป็นงานค้าขายที่เกี่ยวข้องกับจังหวะกิจกรรมต่างๆ  ขายเป็นช่วงๆ ไป เพื่อกอบโกยรายได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จึงเหมาะกับงานเสริม มากกว่างานประจำ ครับ ในทางโหราศาสตร์สากล ยังหมายถึงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการได้รับความนิยมจากสาธารณะ อาชีพที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก  เช่น อาชีพ ดารา นักร้อง อ่อ กลุ่มอาชีพเอเยนต์ ผู้จัดการดารานักร้องก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้เช่นกัน รวมไปถึง อาชีพประชาสัมพันธ์ โฆษณา ก็ได้นะครับ


จบกันไปแล้วสำหรับแนวทางพิจารณาแบบง่ายๆ ลองเอาไปใช้พิจารณาประกอบกันดูดวงนะครับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น