โฆษณา

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนาออนไลน์


ข่าว Manager Online - Breaking News

Posttoday.com : Breaking News

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

เคล็ดลับดวงคู่ : รู้ไว้...เพื่อสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

ในการอ่านดวง สายตะวันตก อย่าง Karmic Astrology  มีหลักการดูดวงคู่ เพื่อดูบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างดวงคู่ด้วยกัน ซึ่งมีชื่อเรียกเฉพาะว่า Soulmate Astrology  หากเปรียบกับโหราศาสตร์ไทยแล้ว น่าจะเทียบได้กับ การดู "ดวงคู่สมพงษ์" ได้เช่นกัน

การทำนายดวงแบบนี้ มีหลักการคือ ผูกดวงทั้งสองฝ่าย ที่เป็นคู่รัก แล้วมาเทียบดูว่า ดาวของแต่ละคน มีมุมสัมพันธ์กันอย่างไร  ( เหมือนกับเอาดวงสองคน มาวางซ้อนกัน แล้วดูตำแหน่งสัมพันธ์กัน )
เนื่องจากเป็นการทำนายด้วยโหราศาสตร์ตะวันตก จึงเน้นเรื่อง "มุม" ค่อนข้างมากเป็นพิเศษ ดังนั้นเพื่อให้ได้ผล เราจึงต้องดูเส้นเรือน หรือ ดูตำแหน่ง ดาว ในพื้นดวง เป็นรูปแบบ องศา กันเลยทีเดียวครับ โดยวิธีการพิจารณาเบื้องต้น นั้น มีหลักเกณฑ์ง่ายๆ คือ ดูมุมแล้ว บวก หรือ ลบ ไปอีก 3 องศา  ( ยิ่งองศาห่างนอกเหนือจากนี้ พลังจะอ่อนลงเรื่อยๆ ) จะถือว่าเป็นมุมที่มีผลกระทบ

มุมกุม  หมายถึง อยู่ร่วมในราศีเดียวกัน หรือ เรือนเดียวกันกับจุดอ้างอิง ระยะห่างไม่เกิน 3 องศา

มุมเล็ง   หมายถึง  อยู่ในราศีที่ตรงข้ามกัน หรือ เรือนตรงข้ามกับจุดอ้างอิง ระยะห่างไม่เกิน 3 องศา

มุมฉาก หมายถึง อยู่ในราศี หรือ เรือนที่ นับได้เป็น 4 หรือ 10 กับ จุดอ้างอิง ระยะห่างไม่เกิน 3 องศา

มุมตรีโกณ  หมายถึง อยู่ในราศีที่นับได้เป็น 5 หรือ 9 กับจุดอ้างอิง ระยะห่างไม่เกิน 3 องศา

มุมโยค หมายถึง อยู่ในราศีที่นับได้ 3 หรือ 11 กับจุดอ้างอิง ระยะห่างไม่เกิน 3 องศา

ตัวอย่างเช่น

ดาวศุกร์ ชาย อยู่ราศีเมษ 10 องศา

"มุมเล็ง" กับดาวศุกร์  คือ ดาว(หรือเส้นเรือน) ใดๆ ที่อยู่ราศีตุลย์ ของฝ่ายหญิง ในขอบเขต 7 ถึง 13 องศา

เมื่อดูฝ่ายหญิงเทียบแล้ว พบว่า มีดาวเสาร์ อยู่ในราศีตุลย์ 12 องศา

ถือว่า ดาวศุกร์ฝ่ายชายเล็งดาวเสาร์ของฝ่ายหญิง

ดาวอาทิตย์ หญิง อยู่ราศี กรกฎ 25 องศา

"มุมกุม" กับดาวอาทิตย์ คือ ดาว (หรือเส้นเรือน) ใดๆ ที่อยู่ในราศีกรกฎ ในขอบเขต 22 - 28 องศา


เมื่อดูฝ่ายชายเทียบแล้ว พบว่า มีดาวพฤหัส อยู่ในราศีกรกฎ 27  องศา

ถือว่า ดาวพฤหัสฝ่ายหญิงกุมดาวอาทิตย์ของฝ่ายชายเส้นเรือน AC ชาย อยู่ราศีมังกร 6 องศา


"มุมฉาก" กับเส้น AC   คือ ดาว(หรือเส้นเรือน) ใดๆ ที่อยู่ราศีเมษ หรือ ตุลย์ ของฝ่ายหญิง 
ในขอบเขต 3 ถึง 9 องศา

เมื่อดูฝ่ายหญิงเทียบแล้ว พบว่า มีดาวศุกร์ อยู่ในราศีตุลย์  6 องศา

ถือว่า ดาวศุกร์ฝ่ายหญิงฉากกับ AC ของฝ่ายชายการอ่านความสัมพันธ์ ในวิชาโหราศาสตร์ปฏิวัติกรรม มีทั้ง ตำแหน่ง "ส่งเสริม เกื้อกูล"
หมายถึง ตำแหน่งที่จะบอกความสอดคล้องและเข้ากันได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องมาใช้เวลาพิสูจน์อะไรมากนัก (ให้คะแนนเป็นบวก)  และ ตำแหน่ง "ท้าทาย" หมายถึง ตำแหน่งที่ต้องออกแรงแก้ไข หรือพัฒนาเพื่อให้เกิดความก้าวหน้า และผลที่ดี ( ให้คะแนนเป็นลบ )

สำหรับหัวข้อในวันนี้ เราจะมาเน้นดูที่ ตำแหน่ง"ท้าทาย" สำหรับคู่รัก 

ขอย้ำไว้ก่อนว่าคู่รักใดที่มีตำแหน่งดังต่อไปนี้  ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างคู่รัก มีโอกาสจะทำให้เกิดปัญหา หรือเกิดอุปสรรค ที่จะต้องฟันฝ่า หรือทั้งสองฝ่ายต้องใช้สติและการที่ปรับตัวเข้าหากันจึงจะทำให้เกิดสัมพันธ์ที่ยั่งยืนต่อไปได้  ซึ่ง ผู้เขียน ขออ้างอิงหลักวิชาจากเว็บไซต์ http://www.cafeastrology.com ครับ

ตำแหน่งท้าทายมากที่สุด  ให้คะแนน -4

ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ต้องฟันฝ่าและใช้ความอดทนและการปรับตัวมากที่สุด หากไม่มีการพัฒนา ให้ดีขึ้น จะเป็นการบั่นทอนความสัมพันธ์คู่รัก ของท่าน ซึ่งมีมุมสัมพันธ์ต่างๆ ดังนี้


 • ดาวจันทร์ และ ดาวเสาร์ ทำมุม "ฉาก" ต่อกัน
 • ดาวพุธ และ ดาวพุธ ทำมุม "ฉาก" ต่อกัน
 • ดาวศุกร์ และ ดาวเสาร์ ทำมุม "ฉาก" ต่อกัน
 • ดาวอังคาร และ ดาวเสาร์ ทำมุม "ฉาก" หรือ ทำมุม "เล็ง" ต่อกัน

ตำแหน่งท้าทาย   ให้คะแนน -3


ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ลดระดับความเข้มข้นลงมา แต่ก็ถือเป็นตำแหน่งที่ต้องปรับตัวอย่างยิ่งเช่นกัน
มีมุมสัมพันธ์ต่างๆดังนี้


 • ดาวอาทิตย์ และ ดาวจันทร์ ทำมุม "ฉาก" ต่อกัน
 • ดาวจันทร์ และ ดาวจันทร์ ทำมุม "ฉาก" ต่อกัน
 • ดาวจันทร์ และ ดาวอังคาร ทำมุม "ฉาก" ต่อกัน
 • ดาวจันทร์ และ ดาวเสาร์ ทำมุม "กุม" หรือ มุม "เล็ง" ต่อกัน
 • ดาวจันทร์ และ ดาวเนปจูน ทำมุม "ฉาก" หรือ มุม "เล็ง" ต่อกัน
 • ดาวจันทร์ และ ดาวพลูโต ทำมุม "ฉาก" หรือ มุม "เล็ง" ต่อกัน
 • ดาวพุธ และ ดาวเนปจูน ทำมุม "ฉาก" หรือ มุม "เล็ง" ต่อกัน
 • ดาวศุกร์ และ ดาวเสาร์ ทำมุม "เล็ง" ต่อกัน
 • ดาวศุกร์ และ ดาวเนปจูน ทำมุม "ฉาก" หรือ มุม "เล็ง" ต่อกัน
 • ดาวอังคาร และ ดาวเสาร์ ทำมุม "กุม" ต่อกัน
 • ดาวอังคาร และ ดาวพลูโต ทำมุม "ฉาก" หรือ มุม"เล็ง" ต่อกัน
 • ดาวยูเรนัส และ เส้นเรือน DC หรือ จุด Vertex ทำมุม "กุม" ต่อกัน

ตำแหน่งค่อนข้างท้าทาย  ให้คะแนน -2


ตำแหน่งดังนี้ ไม่ค่อยเป็นปัญหาหนักหนามากนัก แต่ก็ควรพิจารณาไว้เพื่อแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ มีบ้างก็ช่วยเพิ่มรสชาติให้ชีวิตคู่  ซึ่งมีมุมสัมพันธ์ดังนี้


 • ดาวอาทิตย์ และ ดาวอาทิตย์ ทำมุม "ฉาก" ต่อกัน
 • ดาวอาทิตย์ และ ดาวอังคาร ทำมุม "ฉาก" หรือ มุม "เล็ง" ต่อกัน
 • ดาวอาทิตย์ และ ดาวเสาร์ ทำมุม "ฉาก" , มุม"เล็ง" , มุม"กุม" ต่อกัน
 • ดาวอาทิตย์ และ ดาวเนปจูน ทำมุม "ฉาก" , มุม"เล็ง" , มุม"กุม" ต่อกัน
 • ดาวอาทิตย์ และ ดาวพลูโต ทำมุม "ฉาก" หรือ มุม "เล็ง" ต่อกัน
 • ดาวอาทิตย์ และ เส้นเรือน AC ทำมุม "ฉาก" ต่อกัน
 • ดาวจันทร์ และ ดาวพุธ ทำมุม "ฉาก" หรือ มุม"เล็ง" ต่อกัน
 • ดาวจันทร์ และ ดาวอังคาร ทำมุม "เล็ง" ต่อกัน
 • ดาวจันทร์ และ ดาวยูเรนัส ทำมุม "เล็ง" หรือมุม "ฉาก" ต่อกัน
 • ดาวจันทร์ และ เส้นเรือน AC ทำมุม "ฉาก" ต่อกัน
 • ดาวพุธ และ ดาวพุธ ทำมุม "เล็ง" ต่อกัน
 • ดาวพุธ และ ดาวอังคาร ทำมุม "ฉาก" หรือ มุม "เล็ง" ต่อกัน
 • ดาวพุธ และ ดาวเสาร์ ทำ มุม "กุม" , "ฉาก" , "เล็ง" ต่อกัน
 • ดาวศุกร์ และ ดาวยูเรนัส ทำมุม "ฉาก" หรือ มุม "เล็ง" ต่อกัน
 • ดาวศุกร์ และ ดาวพลูโต ทำมุม "ฉาก" หรือ มุม "เล็ง" ต่อกัน
 • ดาวอังคาร และ ดาวอังคาร ทำมุม "ฉาก" หรือ มุม "เล็ง" ต่อกัน
 • ดาวอังคาร และ ดาวยูเรนัส ทำมุม "ฉาก" หรือ มุม "เล็ง" ต่อกัน
 • ดาวอังคาร และ ดาวเนปจูน ทำมุม "ฉาก" , มุม"เล็ง" , มุม"กุม" ต่อกัน
 • ดาวเสาร์ และ เส้นเรือน AC ทำมุม "ฉาก" , มุม"เล็ง" , มุม"กุม" ต่อกัน
 • ดาวเสาร์ และ จุด Vertex ทำมุม "กุม" หรือ มุม"เล็ง" ต่อกัน
 • ดาวเสาร์ และ จุดราหูเหนือ ทำมุม "กุม" หรือ มุม "ฉาก" ต่อกัน
 • ดาวเนปจูน และ เส้นเรือน DC หรือ เส้นเรือน AC หรือ จุด Vertex  ทำมุม "กุม" ต่อกัน
 • เส้นเรือน AC  และ เส้นเรือน AC ทำมุม "ฉาก" ต่อกัน


ตำแหน่งท้าทายเล็กน้อย  ให้คะแนน -1


ตำแหน่งดังนี้ เป็นลักษณะความท้าทายที่เบาที่สุด ไม่ค่อยมีผลกับพื้นชะตาทั้งสองฝ่ายมากนัก ใช้การปรับตัวค่อนข้างง่าย มีบ้างก็ดี เพื่อเพิ่มรสชาติให้ชีวิต
 • ดาวอาทิตย์ และ ดาวพุธ ทำมุม "ฉาก" หรือ มุม "เล็ง" ต่อกัน
 • ดาวอาทิตย์ และ ดาวศุกร์ ทำมุม "ฉาก" หรือ มุม "เล็ง" ต่อกัน
 • ดาวอาทิตย์ และ ดาวยูเรนัส ทำมุม "กุม" , "ฉาก" หรือ มุม "เล็ง" ต่อกัน
 • ดาวจันทร์ และ ดาวอังคาร ทำมุม "กุม" ต่อกัน
 • ดาวจันทร์ และ ดาวยูเรนัส ทำมุม "กุม" ต่อกัน
 • ดาวพุธ และ ดาวศุกร์ ทำมุม "ฉาก" หรือ มุม "เล็ง" ต่อกัน
 • ดาวพุธ และ ดาวอังคาร ทำมุม "กุม" ต่อกัน
 • ดาวพุธ และ เส้นเรือน AC ทำมุม "ฉาก" ต่อกัน
 • ดาวอังคาร และ เส้นเรือน AC ทำมุม "ฉาก" ต่อกัน
 • ดาวพฤหัส และ ดาวเสาร์ ทำมุม "ฉาก" หรือ มุม "เล็ง" ต่อกัน
 • ดาวพฤหัส และ ดาวเนปจูน ทำมุม "ฉาก" หรือ มุม "เล็ง" ต่อกัน
 • ดาวพฤหัส และ ดาวพลูโต ทำมุม "ฉาก" หรือ มุม "เล็ง" ต่อกัน
 • ดาวเสาร์ และ ดาวเสาร์ ทำมุม "ฉาก" หรือ มุม "เล็ง" ต่อกัน
บทความที่เกี่ยวข้อง

จุด Vertex : อยากรู้มั้ยว่าคุณจะเจอเค้าเมื่อไหร่ 

ดาวพักร เคล็ดลับสำหรับคุณพ่อ คุณแม่ และคนรักเด็ก


รู้จักกับโหราศาสตร์ปฏิวัติกรรม ภาค 1

รู้จักกับโหราศาสตร์ปฏิวัติกรรม ภาค 2

รู้จักกับโหราศาสตร์ปฏิวัติกรรม ภาค 3

รู้จักกับโหราศาสตร์ปฏิวัติกรรม ภาค 3.2

หัดผูกดวงง่ายๆสไตล์โหราศาสตร์ปฏิวัติกรรมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น