โฆษณา

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนาออนไลน์


ข่าว Manager Online - Breaking News

Posttoday.com : Breaking News

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การเสริมธาตุโดยทำบุญในเวียงเชียงใหม่

สวัสดีครับ ท่านที่อยู่เชียงใหม่ วัดในเมืองเชียงใหม่ได้สร้่างขึ้นตามระบบทักษา แต่ละทิศเป็นที่ๆ มีพลังแห่งพุทธคุณเต็มเปี่ยม ซึ่งเราได้สมมติว่าเป็นทิศที่มีพลังที่เราจะไปขออานุภาพพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ มาปฏิบัติรักษาเป็นที่พึ่งให้คลายทุกข์ได้ ดังนี้ครับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ 

เสริมเรื่องบุตร บริวาร คนรอบข้าง ให้ไปวัด ชัยศรีภูมิ
เสริมเรื่อง สุขภาพ ความเป็นอยู่ทั่วๆไป ให้ไปวัดบุพพาราม
เสริมเรื่อง ความราบรื่น ลดอุปสรรค ไปวัดชัยมงคล
เสริมเรื่อง ความปลอดภัย ลดเคราะห์ ปัดภัย ทำให้ที่อยู่ที่ทำงานมีความสุข ไปวัดนันทาราม 
เสริมเรื่อง ความรุ่งเรื่องในเรื่องการติดต่อกับผู้อื่นให้เกิดผลดี ค้าขายดีมีกำไร ไปวัดร่ำเปิง 
เสริมเรื่อง ความมีเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ ยศตำแหน่ง ไปวัดสวนดอก 
เสริมเรื่อง ความมั่นคง ฐานะ ความเป็นอยู่ที่มั่นคง ไปวัดเจ็ดยอด 
เสริมเรื่อง ความสุขสบายทางจิตใจ มีแต่ศิริมงคลในชีวิต ไปวัดเชียงยืน

ท่านที่เกิดวันจันทร์ 

เสริมเรื่องบุตร บริวาร คนรอบข้าง ให้ไปวัดบุพพาราม
เสริมเรื่อง สุขภาพ ความเป็นอยู่ทั่วๆไป ไปวัดชัยมงคล
เสริมเรื่อง ความราบรื่น ลดอุปสรรค ไปวัดนันทาราม
เสริมเรื่อง ความปลอดภัย ลดเคราะห์ ปัดภัย ทำให้ที่อยู่ที่ทำงานมีความสุข ไปวัดร่ำเปิง 
เสริมเรื่อง ความรุ่งเรื่องในเรื่องการติดต่อกับผู้อื่นให้เกิดผลดี ค้าขายดีมีกำไร ไปวัดสวนดอก 
เสริมเรื่อง ความมีเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ ยศตำแหน่ง ไปวัดเจ็ดยอด
เสริมเรื่อง ความมั่นคง ฐานะ ความเป็นอยู่ที่มั่นคง ไปวัดเชียงยืน 
เสริมเรื่อง ความสุขสบายทางจิตใจ มีแต่ศิริมงคลในชีวิต ให้ไปวัดชัยศรีภูมิ

ท่านที่เกิดวันอังคาร

เสริมเรื่องบุตร บริวาร คนรอบข้าง ไปวัดชัยมงคล
เสริมเรื่อง สุขภาพ ความเป็นอยู่ทั่วๆไป ไปวัดนันทาราม
เสริมเรื่อง ความราบรื่น ลดอุปสรรค ไปวัดร่ำเปิง 
เสริมเรื่อง ความปลอดภัย ลดเคราะห์ ปัดภัย ทำให้ที่อยู่ที่ทำงานมีความสุข ไปวัดสวนดอก 
เสริมเรื่อง ความรุ่งเรื่องในเรื่องการติดต่อกับผู้อื่นให้เกิดผลดี ค้าขายดีมีกำไร ไปวัดเจ็ดยอด
เสริมเรื่อง ความมีเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ ยศตำแหน่ง ไปวัดเชียงยืน
เสริมเรื่อง ความมั่นคง ฐานะ ความเป็นอยู่ที่มั่นคง ให้ไปวัดชัยศรีภูมิ
เสริมเรื่อง ความสุขสบายทางจิตใจ มีแต่ศิริมงคลในชีวิต ให้ไปวัดบุพพาราม

ท่านที่เกิดวันพุธ 

เสริมเรื่องบุตร บริวาร คนรอบข้าง ไปวัดนันทาราม
เสริมเรื่อง สุขภาพ ความเป็นอยู่ทั่วๆไป ไปวัดร่ำเปิง
เสริมเรื่อง ความราบรื่น ลดอุปสรรค ไปวัดสวนดอก 
เสริมเรื่อง ความปลอดภัย ลดเคราะห์ ปัดภัย ทำให้ที่อยู่ที่ทำงานมีความสุข ไปวัดเจ็ดยอด
เสริมเรื่อง ความรุ่งเรื่องในเรื่องการติดต่อกับผู้อื่นให้เกิดผลดี ค้าขายดีมีกำไร ไปวัดเชียงยืน
เสริมเรื่อง ความมีเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ ยศตำแหน่ง ให้ไปวัดชัยศรีภูมิ
เสริมเรื่อง ความมั่นคง ฐานะ ความเป็นอยู่ที่มั่นคง ให้ไปวัดบุพพาราม
เสริมเรื่อง ความสุขสบายทางจิตใจ มีแต่ศิริมงคลในชีวิต ไปวัดชัยมงคล

ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี 

เสริมเรื่องบุตร บริวาร คนรอบข้าง ไปวัดสวนดอก
เสริมเรื่อง สุขภาพ ความเป็นอยู่ทั่วๆไป ไปวัดเจ็ดยอด 
เสริมเรื่อง ความราบรื่น ลดอุปสรรค ไปวัดเชียงยืน
เสริมเรื่อง ความปลอดภัย ลดเคราะห์ ปัดภัย ทำให้ที่อยู่ที่ทำงานมีความสุข ให้ไปวัดชัยศรีภูมิ 
เสริมเรื่อง ความรุ่งเรื่องในเรื่องการติดต่อกับผู้อื่นให้เกิดผลดี ค้าขายดีมีกำไร ให้ไปวัดบุพพาราม
เสริมเรื่อง ความมีเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ ยศตำแหน่ง ไปวัดชัยมงคล
เสริมเรื่อง ความมั่นคง ฐานะ ความเป็นอยู่ที่มั่นคง ไปวัดนันทาราม
เสริมเรื่อง ความสุขสบายทางจิตใจ มีแต่ศิริมงคลในชีวิต ไปวัดร่ำเปิง

ท่านที่เกิดวันศุกร์ 

เสริมเรื่องบุตร บริวาร คนรอบข้าง ไปวัดเชียงยืน
เสริมเรื่อง สุขภาพ ความเป็นอยู่ทั่วๆไป ให้ไปวัดชัยศรีภูมิ
เสริมเรื่อง ความราบรื่น ลดอุปสรรค ให้ไปวัดบุพพาราม
เสริมเรื่อง ความปลอดภัย ลดเคราะห์ ปัดภัย ทำให้ที่อยู่ที่ทำงานมีความสุข ไปวัดชัยมงคล
เสริมเรื่อง ความรุ่งเรื่องในเรื่องการติดต่อกับผู้อื่นให้เกิดผลดี ค้าขายดีมีกำไร ไปวัดนันทาราม
เสริมเรื่อง ความมีเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ ยศตำแหน่ง ไปวัดร่ำเปิง 
เสริมเรื่อง ความมั่นคง ฐานะ ความเป็นอยู่ที่มั่นคง ไปวัดสวนดอก 
เสริมเรื่อง ความสุขสบายทางจิตใจ มีแต่ศิริมงคลในชีวิต ไปวัดเจ็ดยอด

ท่านที่เกิดวันเสาร์ 

เสริมเรื่องบุตร บริวาร คนรอบข้าง ไปวัดร่ำเปิง
เสริมเรื่อง สุขภาพ ความเป็นอยู่ทั่วๆไป ไปวัดสวนดอก 
เสริมเรื่อง ความราบรื่น ลดอุปสรรค ไปวัดเจ็ดยอด
เสริมเรื่อง ความปลอดภัย ลดเคราะห์ ปัดภัย ทำให้ที่อยู่ที่ทำงานมีความสุข ไปวัดเชียงยืน
เสริมเรื่อง ความรุ่งเรื่องในเรื่องการติดต่อกับผู้อื่นให้เกิดผลดี ค้าขายดีมีกำไร ให้ไปวัดชัยศรีภูมิ 
เสริมเรื่อง ความมีเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ ยศตำแหน่ง ให้ไปวัดบุพพาราม
เสริมเรื่อง ความมั่นคง ฐานะ ความเป็นอยู่ที่มั่นคง ไปวัดชัยมงคล
เสริมเรื่อง ความสุขสบายทางจิตใจ มีแต่ศิริมงคลในชีวิต ไปวัดนันทาราม 


ของที่นำไปถวายแต่ละวัด ที่ท่านไป

วัดชัยศรีภูมิ นำไป 1 หรือ 6 ชิ้น
วัดบุพพาราม นำไป 2 หรือ 15 ชิ้น
วัดชัยมงคล นำไป 3 หรือ 8 ชิ้น
วัดนันทาราม นำไป 4 หรือ 17 ชิ้น
วัดร่ำเปิง นำไป 7 หรือ 10 ชิ้น
วัดสวนดอก นำไป 5 หรือ 19 ชิ้น
วัดเจ็ดยอด นำไป 8 หรือ 12 ชิ้น
วัดเชียงยืน นำไป 6 หรือ 21 ชิ้น

 วันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ ขอให้ทุกท่านโชคดี สวัสดีครับ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น