โฆษณา

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนาออนไลน์


ข่าว Manager Online - Breaking News

Posttoday.com : Breaking News

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การวิเคราะห์ชื่อ มุมมองท่านสมพล

คุณดาวเดี่ยวมาทัก เรื่องชื่อ ก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมา เอามาใส่ดวงยามซะเลย

โดยเรานำอักษรที่อยู่ในวรรคของเลข ๑-๘ ตามแบบทักษาคู่ธาตุ มาบวกกัน เว้น แต่ วรรณยุกต์ ไม้หันอากาศ และการันต์ ที่เราไม่ต้องนำมาบวก นอกนั้นมาบวกกัน ได้เท่าไหร่ เอามาหารด้วย ๑๐ ลัพธ์ทิ้งนำเศษมาใช้ ได้เศษเท่าไหร่ นับจากราศีกุมภ์ ไปเท่าเศษ แล้วก็ลงลัคนาไว้ที่นั่น

ส่วนใครจะเล่นควบทักษา ให้ดูว่าเป็นชายหรือหญิง หากเป็นชาย นำพยางค์แรกที่เปล่งเสียงของชื่อ ว่าตรงกับอักษรเลขอะไรและเป็นดาวอะไรในทักษา มาตั้งเป็นบริวาร หากเป็นผู้หญิงให้ใช้พยางค์ท้ายของชื่อที่ออกเสียงมาตั้งเป็นบริวาร
เช่น ชื่อ ดาวเดี่ยว แปลงเป็นเลขโดยใช้เลขของทักษาได้ดังนี้
ดาวเดี่ยว ๗ + ๑ + ๘ + ๑ + ๗ + ๑ + ๘ + ๘ รวมกันได้ ๔๑ นำ ๑๐ มาหาร ได้ ๔ เศษ ๑ นำ ๑ มาใช้ นับจากราศีกุมภ์เป็น ๑ ก็

คือ ลัคนา อยู่ราศีกุมภ์

ส่วนบริวารของชื่อก็ใช้ คำที่ออกเสียงว่า ดาว เพราะเป็นชาย จึงใช้พยางค์แรก ออกเสียง ด คือ เลข ๗ เป็นบริวาร

เมื่อดูจากดวง ลัคนาอยู่ราศีของ ๘ เมื่อเทียบทักษาแล้ว ๘ จึงเป็นเดช ชื่อเสียงดี ขจรขจาย

ส่วนพยางค์แรกและพยางค์ท้ายที่ออกเสียงของชื่อนั้น หากไปตกที่เลขของราหู เราใช้ พุธ เป็นบริวาร แทนราหู เพราะอาจารย์ท่านไม่ให้พฤหัสเป็นกาลีกับใคร

อักษรประจำทักษา เพื่อนำมาใช้กับการแปลงชื่อเป็นเลขมีดังนี้

ดาวอาทิตย์ หรือเลข ๑ คือ สระทุกตัว และ อ
ดาวจันทร์ หรือเลข ๒ คือ ก ข ค ฆ ง
ดาวอังคาร หรือเลข ๓ คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ดาวพุธ หรือเลข ๔ คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
ดาวเสาร์ หรือเลข ๗ คือ ด ต ถ ท ธ น
ดาวพฤหัสบดี หรือเลข ๕ คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ราหู หรือเลข ๘ คือ ย ร ล ว ฤ ฤา
ดาวศุกร์ หรือเลข ๖ คือ ศ ษ ส ห ฬ ฮ

ส่วน วรรณยุกต์ เอก โท ตรี จัตวา , ไม้หันอากาศ และ การันต์ ไม่นำมาคิดเป็นเลข

1 ความคิดเห็น:

  1. อยากทราบว่า ตอนคิดเศษเลขไปวางในราศี ทำไมต้องเริ่มที่ราศีกุมภ์ ไม่เริ่มที่ราศีเมษ ครับ

    ตอบลบ