โฆษณา

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนาออนไลน์


ข่าว Manager Online - Breaking News

Posttoday.com : Breaking News

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เปิดบริการเว็บบอร์ด ฝึกฝืมือ ลองวิชา

Thaiastrotalk เปิดบริการเว็บบอร์ด ฝึกฝีมือ ลองวิชา โดยบอร์ดนี้ จะเน้นที่การฝึกฝีมือและการลองวิชามากกว่าการทายเหตุการณ์ในอนาคต หรือเน้นความแม่นยำ เพราะเป็นช่วงการฝึกและทดลองทำนาย มือใหม่ หรือมือเก่าที่อยากลองวิชาใหม่ สามารถตั้งกระทู้ทำนายดวงได้ตามอิสระ

สำหรับนักทำนาย

- ขอให้ตั้งกระทู้บอกรายละเอียดและเงื่อนไขการทำนายให้ชัดเจน
- งดแสดงความคิดเห็นอันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกัน หรือเข้าไปก้าวก่ายกระทู้ซึ่งกันและกัน
- ขอความร่วมมือทุกท่านยึดหลักจรรยาบรรณโหรในการทำนาย
- ขอความร่วมมือ ห้ามโฆษณาทางธุรกิจ หาผลประโยชน์หรือการลงข้อมูลติดต่อส่วนตัว
  ในบอร์ดส่วนนี้


สำหรับคนทั่วไป

- สามารถนำข้อมูลดวงตนเอง มาตั้งเพื่อทดสอบนักทำนายได้ โดยทั่วไป จะใช้ วันเดือนปี เวลาและจังหวัด ที่ท่านเกิด ( ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะวิชาของผู้ทำนาย )
- การตั้งดวงเน้นไปที่การทายพื้นฐาน เช่น นิสัยใจคอ รูปร่างหน้าตา อาชีพ หรือการทายเหตุการณ์ย้อนหลัง ที่เกิดไปแล้ว
- ควรมีการ Feedback กลับมา เพื่อสะท้อนผลการทำนายของนักทำนายด้วยครับ หากบกพร่องจะได้นำ
ไปปรับปรุง

หากสนใจคลิกด้านล่างนี้

เว็บบอร์ดฝึกฝีมือ ลองวิชา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น