โฆษณา

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนาออนไลน์


ข่าว Manager Online - Breaking News

Posttoday.com : Breaking News

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ดวงยามโหราปอนแบบสิบดาว ตอนที่ 2

แนวคิด ของการเรียงเลขแทนเวลาแบบ 10 ดาว มาจากพระท่านสอนว่า สิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลกนี้เกิดจากธาตุทั้ง4 แต่ที่สิ่งมีชีวิตบางอย่างเคลื่อนไหวได้ แสดงอารมณ์ต่างๆได้ เพราะมีช่องว่างระหว่างธาตุคืออากาศธาตุ และการตอบสนองของระบบต่างๆได้เพราะมีวิญญาณธาตุคือมีธาตุหลัก 4 ธาตุ (ดิน น้ำ ลม ไฟ) ธาตุเสริม ๒ ธาตุ (อากาศ วิญญาณ)รวมทั้งหมด 6 ธาตุและเมื่อเราคือจิต มีความปราถนา เกิดความชอบ เกิดความต้องการ จึงเกิดความร้อนในจิตใจ เกิดอกุศลกรรม จิตเราจึงได้จุติเข้ามาอาศัยในร่างกายนี้ ซึ่งแต่เดิมไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของๆเรา และแม้ปัจจุบันและอนาคตก็ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของๆเราอยู่ดี แต่ที่เป็นไปเพราะกรรม เรื่องราวมากมายที่เกิดขณะมีกายนี้อยู่ จึงเป็นเพราะอุปาทาน ยึดถือไปเอง แท้จริงแล้วมันไม่ได้มีอะไรกับเราเลย ทั้งเบื้อต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย

เมื่อ จิต 1 ธาตุหลักรองอีก 6 รวมกันจึงเกิดเรื่องราววิบากต่างๆในชีวิต หากเราสนใจในสิ่งที่เกิดขณะนั้นว่าจะมีอะไรเป็นอย่างไรต่อไป เราก็ต้องเอาจิตนี้ไปอยู่ในสิ่งนั้น แต่สิ่งที่จะแทนสิ่งที่สนใจนั้นเราจะเริ่มจากอะไร

ผมเริ่มจาก วาระ คือวัน เช่นวันอาทิตย์ 1 โดยถือเป็นที่รองรับ ธาตุและจิต ที่มาเกิดในช่วงนั้น จึงนำ 1 + 7 ได้ 8 เกิดเป็นภพภูมิที่อาศัยรองรับจิตและธาตุบังเกิดมาใหม่อีกภพหนึ่ง เมื่อนำ 8 + 7 ได้ 15 แต่เราคิดแค่ 10 ดาวจึงหาร 10 ได้ 1 เศษ 5 นำ 5 มาใช้ 5 จึงเป็นภพที่รองรับต่อไปอีก

เมื่อเราคิดแบบนี้เรื่อยไปเราจะได้เลขที่เรียงกันดังนี้

1 8 5 2 9 6 3 0 7 4 และผมให้เลขเหล่านี้ครองเวลา 1 ชั่วโมงต่อเลข โดยเริ่มที่ 0600 วันอาทิตย์ ก็ได้เลข 1 เวลา 0700 ได้ เลข 8 เวลา 0900 ได้เลข 5 ไล่ไปจนครบ 24 ชั่วโมง ก็จะได้เป็น

วันอาทิตย์ 1 8 5 2 9 6 3 0 7 4 1 8 5 2 9 6 3 0 7 4 1 8 5 2
วันจันทร์ 2 9 6 3 0 7 4 1 8 5 2 9 6 3 0 7 4 1 8 5 2 9 6 3
วันอังคาร 3 0 7 4 1 8 5 2 9 6 3 0 7 4 1 8 5 2 9 6 3 0 7 4
วันพุธ 4 1 8 5 2 9 6 3 0 7 4 1 8 5 2 9 6 3 0 7 4 1 8 5
วันพฤหัสบดี 5 2 9 6 3 0 7 4 1 8 5 2 9 6 3 0 7 4 1 8 5 2 9 6
วันศุกร์ 6 3 0 7 4 1 8 5 2 9 6 3 0 7 4 1 8 5 2 9 6 3 0 7
วันเสาร์ 7 4 1 8 5 2 9 6 3 0 7 4 1 8 5 2 9 6 3 0 7 4 1 8

ถ้าจะแบ่งเวลาเป็นช่วงย่อย ผมก็ใช้แค่ 6 นาที โดยเลขไหนเป็นเลขประจำชั่วโมงอะไรก็ใช่เลขนั้นเป็นหลัก ไล่ไปตามเลขที่เรียงในแต่ละวันนั่นเอง เช่นวันนี้ วันจันทร์ เวลา 15.57 น. เลขประจำชั่วโมงคือ 5 ตั้งต้นที่เลข 5 เป็นช่วง 6 นาทีแรกของ เวลา 15.00 น. - 15.59.99 น. ดังนั้นในช่วงนาทีที่ 57 จึงเป็นช่วงของเลข 8 ดังนี้เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น