โฆษณา

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนาออนไลน์


ข่าว Manager Online - Breaking News

Posttoday.com : Breaking News

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ดาวทำมุม

ขอเสนอบทความเรื่องการทำมุมของดาวจร

มุมที่ให้ผลขัดๆ คือ มุมที่ดาวเป็นฉากกัน เพราะ ธาตุของดาวที่ต่างกัน แต่เราก็พิจารณาตามธาตุว่าเป็นธาตุอะไร และดาวนั้นเป็นดาวที่เข้ากันได้หรือไม่

ดาวถูกเบียนเช่นถูกเกาะแบบนี้ผลเหมือนว่าถูกรับภาระที่ต้องคอยลากกันไป ดูธาตุด้วยว่าเป็นธาตุอะไร และดาวเข้ากันได้หรือไม่

ดาวส่งกัน คือ เป็น ๑ ๓ ๕ ๗ ๙ ๑๑ ถือว่าส่งผลดาวนั้นเข้าสู่ดาวที่รับผล ก็ไม่พ้นธาตุราศี และดาวที่เข้ากันได้หรือไม่ด้วย

เราสามารถที่จะใช้การเทียบเคียงหลักการนี้กับดาวโคจรได้ เช่น อาทิตย์จร ๑ เดือน ต่อราศี เรามเปรียบได้กับ การทายเดือนว่าจะเกิดผลอย่างไร

การใช้จันทร์ ที่จรรวดเร็ว ๖๐ ช.ม. ต่อราศี เป็นการดูช่วงวัน แบบนี้ก็ได้

โดยการดูตามมุมดาวจรที่จรทำมุมต่างๆ แล้วเทียบสัมพันธ์กับดวงเดิม ว่าเกิดเหตุอย่างไร และส่งผลไปอย่างไรโดยดูจากดวงเดิมของเขา

อย่างเมื่อคืน ๒ เข้าราศีพิจิก ถูก ๓๗ ๑๔๙ ๐ และ ๕ที่ไม่มีกำลังมากนักเพราะกำลังจะพักร ส่งให้๒ ที่เป็นดาวตัวแทนการจรประจำวัน แต่ถูก ๘ เดินถอยเข้าใส่คล้ายกับเบียนดาว ๒ และมี ๖ ราศีสิงห์ธาตุไฟ ฉากกับ ๒ ที่ราศีพิจิกธาตุน้ำ

โดย จันทร์จร ที่ราศีพิจิก ผลคือ ผมเดินแบกโหลด ๑๕ ก.ก. ระยะทาง ๑๒ ไมล์ พร้อมกับลูกชุดอีก ๑๑ คน เหนื่อยจริงๆ นี่ยังปวดบ่าอยู่นิดๆ

หวังว่าคงได้ความรู้กันบ้างนะครับ สวัสดีครับ

1 ความคิดเห็น: